Quyết định công khai những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận nước thải: 1
STTSố quyết địnhNội dungLưu vực sông
1 1/QĐ-UBND
UBND Tỉnh Đồng Nai _12/10/2018
Quyết định công khai lưu vực sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải
- Hồ 3 tháng 2
- Hồ Sông Mây
Quyết định công khai vùng ô nhiễm, hạn chế khai thác đối với nước mặt: 1
STTSố quyết địnhNội dungVùng công khai
1 2/QĐ-UBND
UBND Tỉnh Đồng Nai _15/10/2018
Quyết định công khai vùng ô nhiễm, hạn chế khai thác nước mặt
- Khu vực rạch Bà chè
Quyết định công khai vùng cấm, vùng phải đăng ký khai thác đối với nước mặt: 0